Home arrow Support arrow การใช้งานทั่วไป arrow แก้ปัญหา Internet Explorer ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
แก้ปัญหา Internet Explorer ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ พิมพ์ อีเมล์

ถ้า IE ของท่านไม่สามารถอ่านเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยไ้ด้ หรือไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้ หรือ
              เมื่อเปิดแล้วดูตัวเล็กไม่สวยงาม ท่านสามารถแก้ปัญหาได้ดัีงนี้ครับ

1.  ให้ท่านเปิดโปรแกรม Note pad ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตามนี้ครับ  Textarea {font-family:Cordia New;font-size:16pt; }
2.  ทำการเซฟไฟล์ให้เป็นชื่อชื่อ style.css เอาไว้ที่ ซับไดเรกทอรี่ C:\Program Files\Internet Explorer
3.  ให้เปิดหน้าต่าง IE ขึ้นมาแล้วคลิกที่เมนู Tools > Internet Options
4.  คลิกที่แท็บ General  แล้วคลิกที่ปุ่ม Accessibility  จากนั้นให้ท่านคลิกเพิ่มเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ
      Format documents using my style sheet  พอท่านคลิกแล้ว ให้ท่านคลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกเอา
      ไฟล์ที่่ท่านได้ทำเอาไว้ในข้อ 2 มาใช้ แล้วคลิกที่ OK
5.  ปิดหน้าต่าง IE แล้วให้เปิดขึ้นมาใหม่ ก็จะใช้งานได้ปกติครับ

 

Image

 

Image

 

Image 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >