Home arrow Program arrow Solution โปรแกรม
Solutionโปรแกรมโดย i2-internet:E-OFFICE,apartment online,Lisg พิมพ์ อีเมล์

Solution โปรแกรมที่พัฒนาโดย ทีมงานเรา ครับ

 •  LISG 2.5
  โปรแกรมควบคุมระบบอินเตอร์เน็ตในอพาร์ทเมนท์โรงแรม  
  กำหนดUsername,กำหนดวันหมดอายุ,ควบคุมความเร็วอินเตอร์เน็ต,สร้างกราฟสำหรับดูการใช้งานอินเตอร์เน็ต,Block Bittorent,เก็บ LogFileตามกฏหมาย แก้ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต Network

http://www.kkthai.com/contact_us.html 
( ลิขสิทธิ์ หจก.เคเอสซีอินเตอร์เน็ตเวิร์ค )

 • Apartment Online 
  โปรแกรมบริหารงานในอพาร์ทเมนท์ ออนไลน์
  เป็นระบบ online เรียกดูข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   สร้างห้องพัก กำหนดราคาแยกอิสระแต่ละห้อง,กำหนดเฟอร์นิเจอร์ในห้อง,รองรับหลายอพาร์ทเมนท์ ,ดูสถานะห้องพัก สถานะของห้องพัก เป็น ปรับปรุง/ว่าง/จอง/มีผู้พัก แสดงผลเป็นกราฟฟิค , ออกใบจอง,ทำสัญญาเช่า,เก็บข้อมูลผู้พัก,กรอกข้อมูลค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า,พิมพ์ใบแจ้งหนี้,พิมพ์ใบเสร็จ, ยอดเงิน แสดง ออนไลน์,สรุปรายได้รายเดือน รายปี,มีระบบปฏิทินออนไลน์ นัดหมายของอพาร์ทเมนท์ , ส่งSMS ถึงผู้พัก เป็นกลุ่ม หรือทั้งหมด ตามฐานข้อมูลได้  ,เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงิน ยอดรายรับจะขึ้น ออนไลน์ทันที  พนักงานลบเอกสารไม่ได้ การแก้ไขใบเสร็จต่างๆ  จะมีบันทึก Log ไว้ให้ตรวจสอบ ป้องกันปัญหา การทุจริต มีสรุปรายได้ รายวัน รายเดือน รายปี เอกสารเป็น PDF พิมพ์ใบแจ้งหนี้ลงบนกระดาษต่อเนื่องทั้งหมดพร้อมกันได้

www.e-apartment.in.th
( ลิขสิทธิ์ บริษัท อีออฟฟิศออนไลน์ จำกัด)
 

 • E-office Online 
  โปรแกรม E-OFFICE สำหรับระบบงานในบริษัทองค์กร 
  เก็บข้อมูลลูกค้า,จัดกลุ่มลูกค้า,จัดเก็บไฟล์งาน เอกสาร ภาพ ตามรายชื่อลูกค้า,ปฏิทินงานสั่งงานได้เป็น องค์กร,แผนก ,รายบุคคล,สร้างเอกสารใบเสนอราคา,ใบส่งสินค้า,ใบวางบิล ,ใบกำกับภาษี,มีระบบขาย,สต๊อคออนไลน์,ระบบอนุมัติเอกสารก่อนนำไปใช้งาน,ระบบบัญชี,ระบบงานสารบบรรณ,หนังสือเวียน,คำสั่ง,รับทราบออนไลน์,ระบบSMS ส่งเป็นบุคคล,เป็นกลุ่มตามฐานข้อมูล

http://www.e-office.in.th/
( ลิขสิทธิ์ บริษัท อีออฟฟิศออนไลน์ จำกัด)

  
  
  

 

 
< ก่อนหน้า