Home arrow Support arrow การใช้งานทั่วไป arrow Internet Explorer (IE) แสดงภาษาบนเว็บไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร
Internet Explorer (IE) แสดงภาษาบนเว็บไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร พิมพ์ อีเมล์

ปัญหานี้เกิดจากการที่ระบบวินโดวส์ไม่ได้ติดตั้งภาษาต่างปะเทศเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาในแถบ
   เอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ภาษาเหล่านี้จะไม่สามารใช้งานได้เลยถ้าตอนที่ทำการติดตั้งระบบวินโดวส์ไม่ได้
   ติดตั้งเข้าไปด้วยไม่เหมือนภาษาทางแถบตะวันตก วินโดวส์จะติดตั้งลงไปให้อัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อท่านต้องการ
   ใช้งานภาษาเหล่านี้ เช่นการท่องเว็บ ท่านต้องติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปครับ ด้วยวิธีการดังนี้ครับ
1. ก่อนทำการติดตั้งท่านต้องมีแผ่นวินโดวส์ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ท่านใช้งานอยู่ครับ การติดตั้งให้เข้าไปที่ Control Panel
2. ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ Regional and Language Options
3. คลิกเลือกแท็บ Language แล้วให้ท่านคลิกใ้่ส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Install file for kEast Asian Languages
    จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

Image

 

Image 

    จากนั้นระบบจะเรียกหาแผ่นซีดีของระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่ให้ท่านใส่แผ่นเข้าไปแล้วรอให้ระบบโหลดไฟล์
     ให้เสร็จ  จากนั้นให ทำการรีสตาร์ทเครื่อง ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >