Home arrow Support arrow การใช้งานทั่วไป arrow ตัวหนังสือและไอค่อนที่อยู่บน Desktop ดูใหญ่ใม่สวยงาม
ตัวหนังสือและไอค่อนที่อยู่บน Desktop ดูใหญ่ใม่สวยงาม พิมพ์ อีเมล์

ปัญหานี้น่าจะเิกิดจากการที่ท่านเซตค่าของหน้าจอไม่พอเหมาะกับมุมมองของท่าน และท่านสามารถตั้งค่าให้สวยงามได้โดย

1.  ให้คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างบน Desktop เลือก Properties
2.  ท่านจะได้หน้าต่าง Display Properties ขึ้นมาให้ท่านคลิกที่แท็บ Settings
3.  คลิกลูกศรที่อยู่ในกรอบ Color quality ให้เซตค่าเป็น 16 bit หรือมากกว่าถ้าการ์ดจอท่านสามารถทำได้

Image 

 

Image

 

4.  คลิกเลื่อนลูกศรที่อยู่ในกรอบ Screen resolution เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของหน้าจอ ถ้าท่านเลื่อนลูกศร
      ไปทางขวาจะเป็นการปรับขนาดของให้มีความละเอียดมากขึ้น ทำใ้ห้รูปหรือตัวหนังสือเล็กลง  แต่ถ้าท่าน
      เลื่อนลูกศรไปทางซ้ายจะเป็นการลดความละเอียดของหน้าจอลงทำให้ตัวหนังสือและรูปภาพใหญ่ขึ้น

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >