Home arrow Support arrow การใช้งานทั่วไป arrow ตัวหนังสือในเว็บไซต์ที่เปิดใช้ดูไม่เป็นระเบียบเลยอ่านยากจัง
ตัวหนังสือในเว็บไซต์ที่เปิดใช้ดูไม่เป็นระเบียบเลยอ่านยากจัง พิมพ์ อีเมล์

ปัญหาที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากว่าท่านได้ทำการตั้งค่าของ Tex Size ให้ใหญ่เกินไปทำให้ตัวหนังสือ
               ดูไม่เป็นระเบียบ สามารถแก้ไขได้ดังนี้ครับ

1.  ให้ท่านเปิดหน้า่เว็บไซต์ขึ้นมาครับ
2.  ให้่คลิกที่เมนู View > Tex Size เลือกขนาดตัวหนังสือให้เล็กลงเป็น Smaller หรือ Smallest ก็ได้ครับ ท่านก็จะได้
      ตัวหนังสือที่เล็กลงและเป็นระเบียบมากขึ้นครับ

 

Image 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >