Home arrow Support arrow การใช้งานทั่วไป arrow การลบ History ที่มีอยู่ใน Internet Explorer
การลบ History ที่มีอยู่ใน Internet Explorer พิมพ์ อีเมล์

เมื่อท่านได้เข้าเปิดท่องเน็ทไปกับเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บดีหรือไม่ดีก็ตาม IE จะทำการ
               เก็บข้อมูลที่ท่านได้ทำการท่องเว็บต่างๆมากมายเอาไว้ โดยจะเก็บเข้าไว้ใน History ซึ่งท่านสามารถ
               ทำการเช็คดูได้โดยการกดปุ่ม (History) ซึ่งอยู่ในทูลบาร์ ท่านก็จะเห็นรายชื่อเว็บต่างๆที่ท่าน
              ได้เปิดใช้งาน แล้วถ้าท่านไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าท่านได้เข้าไปท่องเว็บอะไรบ้างท่านจะทำอย่างไร
               ผมมีวิธีมาฝากครับ
1.  ให้ท่านเปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมาครับ
2.  คลิกที่เมนู Tools > Internet Options
3.  คลิกที่แท็บ General 
4.  ในกรอบของ History ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม Clear History รายการเว็บทั้งหมดที่ท่่านเคยเปิดใช้กจะ็หายไป

 

 Image

 

 5.   ส่วนบล็อก
     ที่อยุ่ข้างหน้าปุ่ม Clear History ท่านสามารถกำหนดให้เป็น 0 หรือจำนวนที่มากกว่าหรืน้อยกว่าที่ปรากฎอยู่ก็ได้
     ซึ่งค่่าปกติโปรแกรมจะตั้งเอาไว้ที่ 20 วัน ซึ่งเป็นค่าที่บอกว่าจะให้ทำการเก็บชื่อเว็บที่ท่านได้เข้าไปเปิดใช้เอาไว้กี่ีวัน
     ถ้าท่านเปลี่ยนเป็น 0 ก็แสดงว่าไม่ต้องทำการเก็บใน History แต่ข้เสียก็คือเมื่อท่านต้องการเข้าเปิดใช้เว็บเดิมท่านต้อง
     พิมพ์ชื่อเว็บนั้นๆจนจบ แต่ถ้ามี History เอาไว้ท่านก็ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บทั้งหมดท่านก็เพียงแค่พพิมพ์เฉพาะเริ่มต้น
     History ก็จะมีรายซื่อมาให้ท่านได้เลือกทั้งหมดที่มีชื่อเริ่มต้นตามอักษรตัวนั้นๆก็เป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
     ให้อีกทางนะครับนะครับ

 
ถัดไป >