Home arrow Support arrow การใช้งานทั่วไป arrow เริ่มต้นการตั้งค่า outlook
เริ่มต้นการตั้งค่า outlook พิมพ์ อีเมล์

>>>>>Outlook เป็นโปรแกรม ดึงเมล์ จาก Mail server ที่ใช้บริการอยู่ 
เริ่มต้นตั้งค่า ด้วยการ เปิดโปรแกรม และ add ตามภาพ

Image


>>>>>ใส่ข้อมูล แล้วแต่ว่า เมล์ชื่ออะไรครับ   กด Test account ที่ตั้งค่า ถ้าถูกต้อง ผลจะผ่านหมด แสดงว่ารับเมล์ได้แล้ว แต่ การส่งต้อง ตั้งค่าต่อ ไป

Image


>>>>> กดที่ More setting เพื่อ ตั้งค่า  ให้สามารถส่งเมล์  ได้

Image


>>>>> ติ๊กถูกไว้ เพื่อตั้งค่าการส่งด้วยเมล์ ที่รับให้สามารถส่งได้  

Image


>>>> สำคัญอยู่นะครับ
***Status มีเครื่องหมาย ถูก = ไม่ลบเมล์จาก Mailserver ที่ใช้บริการอยู่ เมื่อ กรณีเครื่องที่ใช้งานต้อง format ใหม่ สามารถ เรียก เมล์ที่มีผู้ส่งมาทั้งหมด มาใหม่ได้ * แต่ mail server อาจจะเต็มเร็ว ซึ่งไม่น่ามีปัญหา เพราะ ทุกวันนี้พื้นที่ Host ราคาไม่แพง
***defualt จะไม่มีเครือ่งหมายถูก = ทุกครั้งที่มีการดึงเมล์ด้วย outlook จะลบ เมล์ที่ server หาก เครื่อง outlook ที่ดึงมาเสียหาย เมล์ก็จะหายไปด้วย ถ้าไม่มีการ bacup เก็บไว้

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >