การติดตั้ง internet wireless apartment นอกอาคาร

การติดตั้ง internet wireless apartment นอกอาคาร ติดตั้ง สำหรับสถานที่ที่ไม่สะดวกเดินสายหรือระยะทางไกล

Image

 

 ตัวอย่างการติดตั้ง วางระบบ อินเตอร์เน็ต ภายนอกอาคาร เพื่อให้ในอาคารใช้งาน

Image

 Image

Image

 

 ตัวอย่างการติดตั้ง วางระบบ อินเตอร์เน็ต ภายนอกอาคาร - Site การเคหะ กระทุ่มแบน

 

Image

 

Image