ตัวอย่างงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย โรงแรม Buddy สมุย

 - Physical Layer ( 1 )

 

Image

 

Image

 

Image