ตัวอย่าง internet apartment,Wifi Hotel,Wifi apartment,โรงแรมบ้านบุญบาลี รีสอร์ท

 

ตัวอย่างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต Accesspoint outdoor โรงแรมบ้านบุญบาลี รีสอร์ท

 

Image

 

เสากระจายสัญญาณคลอบคลุมพื้นที่ของรีสอร์ท โดยติดตั้งไว้หลายจุด สามารถใช้งาน wireless ได้ภายในห้องพัก

Image